Algemene voorwaarden actie 'Berenknuffels'

Boodschap

Een boodschap bevat maximaal 50 tekens, inclusief spaties. Het bijhorende verhaal bevat maximaal 500 tekens. Hierna deelname genoemd.
Een deelname wordt enkel en alleen in de knuffelgalerij op de website geplaatst indien daar de toestemming voor werd gegeven.

Namen vermelden:

1. Namen van privépersonen
Kanker maakt heel wat los. Denk eraan dat niet iedereen wil dat zijn verhaal met het grote publiek wordt gedeeld. Om ieders privacy te garanderen kunnen volledige eigennamen niet bij de knuffels worden geplaatst. Deze worden verwijderd indien dat wel het geval is.

Wat kan
Een koosnaam of enkel de voornaam gebruiken. Bijvoorbeeld: oma Clara
Wat kan niet
Volledige eigennamen. Bijvoorbeeld: Clara Janssens
Waarom?
We weten niet of Clara Janssens haar toestemming gegeven heeft.

2. Naam van de afzender
Enkel de voornaam van de afzender wordt onder de persoonlijke boodschap bij de knuffel geplaatst, en dit enkel en alleen indien de toestemming werd gegeven om het persoonlijk bericht online te plaatsen.
De deelnemers onthouden zich van negatieve boodschappen met betrekking tot de actie en de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Kom op tegen Kanker zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten, en in geval van illegale content, stelt de deelnemer zich ook bloot aan verdere vervolging. Kom op tegen Kanker zal daarvoor niet aansprakelijk voor kunnen gesteld worden.
Kom op tegen Kanker behoudt zich het recht voor om boodschappen te weigeren die ingaan tegen de voorwaarden en de waarden van Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker heeft geen controle over de aard van de boodschap die zal verstuurd worden en wijst in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af.
Verrassing

Kom op tegen Kanker zal in het kader van de campagne 'Berenknuffels' enkele deelnemers die hun e-mailadres ingeven, verrassen. De personen in kwestie zullen persoonlijk door Kom op tegen Kanker gecontacteerd worden.

Kom op tegen Kanker behoudt zich het recht voor om de actie vroegtijdig stop te zetten in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.